2. marts – Pelnu diena, Lielā Gavēņa sākums

Svētā Mise mūsu draudzes baznīcā plkst. 7.

Šajā dienā jāievēro stingrs gavēnis.

Pievienosimies pāvesta aicinājumam:

Es aicinu visus pavadīt 2. martu, Pelnu trešdienu, kā  Gavēņa par mieru dienu . Es īpaši mudinu ticīgos šai dienā nodoties intensīvai lūgšanai un gavēt. Lai Miera Karaliene pasargā pasauli no kara neprāta ” (Pāvests Francisks, 23.02.2022)

Advents – Ziemassvētku gaidīšanas laiks

Vārds “advents” nāk no latīņu valodas, tulkojumā tas nozīmē “atnākšana”.

Adventa tradīcijas aizsākums meklējams 490. gadā, to iedibinājis bīskaps Tūras Perpētijs.

Adventa laika būtisks simbols ir vainags jeb aplis, kas apzīmē mūžību un vienotību, gaismas uzvaru pār tumsu. To veido no mūžzaļiem priežu vai egļu zariem, kas simbolizē cerību un mūžīgo dzīvību. Adventa vainagā tiek dedzinātas četras sveces, pievienojot pa vienai katras gaidīšanas nedēļas svētdienā. 

Aktuāli

Ar 3. decembri – pirmo Adventi – ir sācies jaunais liturģiskais gads – Adventa jeb Ziemassvētku gaidīšanas laiks.
Saulkrastu katoļu baznīcā:
* Adventa trešdienās plkst. 7 tiks svinētas Rorātu Mises jeb speciālas Adventa laika Mises Jēzus Bērniņu zem sirds nesošās Jaunavas Marijas godam. Nāksim uz tām ar lukturīšos iedegtām svecītēm!
* 8. decembrīVissvētākās Jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas svētki (obligāti svinami!). Svētā Mise plkst. 18. Būs iespēja (mūsu draudzē jau septīto reizi) uzņemties kāda nedzimuša bērniņa garīgās adopcijas svētsolījumu
* pie priestera var saņemt oblātes Ziemassvētku vakara svinēšanai ģimenes vai draugu lokā

* * *

Oktobrī – Rožukroņa mēnesī – turpinājām mūsu draudzes skaisto tradīciju – Dievmātes statujas ceļojumu pa draudzes locekļu mājām un lūdzoties Rožukroņa lūgšanu pie tās.

Dievmāmiņas statuja ir ciemojusies:

30. sptembrī – 1. oktobrī Roskošu ģimenē
1.-2. oktobrī pie Jadvigas Lejasmeijeres
2.-3. oktobrī pie Marijas Dričas
3.-4. oktobrī pie Mārītes
4.-5. oktobrī pie Ilzes Račickas
5.-6. oktobrī pie Elvīras Zaščinskas
6.-7. oktobrī Raimonda Zaščinska un Līgas Ozoliņas ģimenē
7.-8. oktobrī pie Vitas Jirgensones
8.-9. oktobrī pie Tatjanas Jefremovas
9.-10. oktobrī pie Sofijas Treijas
10.-11. oktobrī Irēnas Jermacānes ģimenē
11.-12. oktobrī Jāņa Jermacāna ģimenē
12.-13. oktobrī pie Irēnas Dušenkovas
13.-14. oktobrī Lucānu ģimenē
14.-15. oktobrī Kasjaku ģimenē
15.-16. oktobrī Geku ģimenē
16.-17. oktobrī pie Annas (Zvejniekciemā)
17.-18. oktobrī Rutku ģimenē
18.-19. oktobrī pie Anastasijas Plūmes
19.-20. oktobrī Loginu ģimenē
20.-21. oktobrī Veronikas un Gunāra ģimenē
21.-22. oktobrī Sarnoviču ģimenē
22.-23. oktobrī pie Veriņas
23.-24. oktobrī pie Ritas
24.-25. oktobrī Dzidras Ozoliņas ģimenē
25.-26. oktobrī pie Liānas Robežnieces
26.-27. oktobrī pie Ināras Veismanes
27.-28. oktobrī Sīmansonu ģimenē
28.-29. oktobrī pie Valentīnas Birznieces
29.-30. oktobrī Leitavnieku ģimenē
30.-31. oktobrī Ņinas ģimenē

Dievmāmiņa statujas ceļojums ir noslēdzies. Paldies visiem, kuri to uzņēma savās mājās; paldies visiem, kas izpalīdzēja ar automašīnu tās pārvešanai!

* * *

Mūsu draudzē ir nodibināta lūgšanu grupa ar mērķi vienot draudzi lūgšanā un kopībā.

Tuvāka informācija pie Liesmas, tālr. 28376073, kā arī baznīcā pie ziņojumu dēļa.

* * *

1. maijā, svētā Jāzepa – strādnieku aizbildņa – svētkos mūsu draudzi vizitēja V. E. arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs.

 

 

* * *

Piektdien, 11. februārī, Lurdas Dievmātes dienā jeb Vispasaules slimnieku dienā mūsu draudzes baznīcā varēja saņemt svētību slimniekiem, kā arī Slimnieku sakramentu (slimnieki un gados vecāki cilvēki (60+)).

Tie, kuri nevarēja atnākt uz baznīcu piektdien, varēja saņemt Slimnieku sakramentu svētdien, 13. februārī, pēc Svētās Mises.

* * *

Turpinot mūsu draudzes skaisto tradīciju, 8. decembrī – Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās ieņemšanas svētkos – Svētās Mises laikā seši draudzes locekļi uzņēmās kāda nedzimuša bērniņa garīgo adopciju, lai pasargātu viņu no nonāvēšanas abortā.

 

* * *

Saulkrastu draudzes locekļi, kuri to vēl nav izdarījuši, tiek lūgti aizpildīt draudzes locekļa anketu un iesniegt prāvestam.

 

* * *

Oktobrī turpinājām mūsu draudzes skaisto tradīciju – Dievmāmiņas statujas ceļojumu pa mājām un Rožukroņa lūgšanu pie tās ģimenes lokā.

 

 

* * *

12. jūnijā –  Vissvētās Jaunavas Marijas Bezvainīgā Sirds (mūsu draudzes svētki)
Svēto Misi svinēja un sv. Faustīnes mozaīku baznīcas logā iesvētīja V.E. bīskaps Andris Kravalis.

Mirkli pirms Svētās Mises sākuma
Bīskaps uzrunā draudzi…
… kā vienmēr – ar patiesu sirsnību
Lūgšanā Dievmātes Bezvainīgās Sirds svētgleznas priekšā
Tūlīt tiks nolasīti svētbildes svētīšanas vārdi…
Svētbilde – mozaīkveida loga uzlīme – tiek iesvētīta
Priesteris Ilmārs pateicas abu mozaīku – svētā Jāņa Pāvila II un svētās Faustīnes – veidotājai Līgai
Mēs – draudze – pateicamies bīskapam Andrim Kravalim…
… un mūsu prāvestam Ilmāram Kravalim

* * *

Bērnu Pirmā Svētā Komūnija Vasarassvētkos

Mirkli pirms Svētās Mises sākuma
Svinīgais notikums ir sācies
Nu jau altāra priekšā
Vissvētāko Sakramentu saņem arī mūsu ministrants Toms…
… un vismazākā – Katrīna
Priesteris bērniem dāvina lūgšanu grāmatiņas
Kopā ar priesteri Ilmāru un katehēti Līgu
… un ar ģimenēm

* * *

Priesteris lūdz pieteikties cilvēkus, kas ar padomu, darbu vai tehniku varētu palīdzēt baznīcas dārza labiekārtošanas darbos.

 

* * *

Svētdien, 11. aprīlī, Dieva Žēlsirdības svētki (t.s. Baltā svētdiena) – mūsu draudzes titulārsvētki. 

Šajos svētkos mūsu draudze ir saņēmusi brīnišķīgu dāvanu – logā ielīmējamu mozaīkattēlu, kurā atainots svētais Jānis Pāvils II – Dieva Žēlsirdības svētku iedibinātājs. 

 

 

 

* * *

Ārkārtas situācijas laikā dievnamā vienlaicīgi drīkst atrasties ne vairāk kā 35 cilvēki. Masku lietošana un 2 m distance ir obligāta!

 

* * *

Individuālām  Svētdienas skolas nodarbībām bērniem no 7 gadu vecuma varat pieteikt savus bērnus pie priestera.

Var pieteikties arī katehēzes nodarbībām pieaugušajiem.