KONTAKTI

Saulkrastu Dieva Žēlsirdības draudze
Reģistrācijas numurs 99500000893
Adrese: Ainažu iela 42, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV-2160

Draudzes administrators priesteris Ilmārs Kravalis
tālr. 25909060
e-pasts: ilmars.kravalis@gmail.com
Margarita, tālr.  26394583

Ziedojumu konts draudzes finansiālam atbalstam:   AS SEB banka LV61UNLA0050016839535

 

Garkalnes novada Svētā Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu draudze
Skolas iela 14, Berģu muižas ēka

Kontaktinformācija:
Pr. Ilmārs Kravalis, tālr. 25909060; e-pasts: ilmarskravalis@gmail.com
Kristīne, tālr. 26727657