Aktuāli

 

Svētku dienas septembrī:

8. septembris – Vissvētās Jaunavas Marijas dzimšanas svētki.

14. septembris – Krusta pagodināšanas svētki.

21. septembris – apustuļa evaņģēlista sv. Mateja svētki.

Svētdien, 26. septembrī, svinēsim ražas svētkus.

* * *

Oktobrī sāksies Svētdienas skolas nodarības bērniem no 7 gadu vecuma, lai sagatavotos Pirmajai Svētajai Komūnijai. 

Pieteikties pie priestera.

* * *

Oktobrī svētdienās pēc Svētās Mises būs Svētdienas skola – katehēze ticības pamatu padziļināšanai pieaugušajiem. Laipni aicināti visi interesenti.

* * *

Saulkrastu draudzes locekļi, kuri to vēl nav izdarījuši, tiek lūgti aizpildīt draudzes locekļa anketu un iesniegt prāvestam (anketas atrodas plauktā iepretim grāmatu galdam).

* * *

Oktobrī turpināsim mūsu draudzes skaisto tradīciju – Dievmāmiņas statujas ceļojumu pa mājām un Rožukroņa lūgšanu pie tās ģimenes lokā. Uz sev vēlamo datumu varat pieteikties pie Margaritas (t. 26394583).

* * *

Adventa pirmajā svētdienā, 28. novembrī, pēc Svētās Mises notiks draudzes komitejas pārvēlēšana. Lūgums visiem piedalīties un jau laikus padomāt par kandidātiem.

 

* * *

12. jūnijā –  Vissvētās Jaunavas Marijas Bezvainīgā Sirds (mūsu draudzes svētki)
Svēto Misi svinēja un sv. Faustīnes mozaīku baznīcas logā iesvētīja V.E. bīskaps Andris Kravalis.

Mirkli pirms Svētās Mises sākuma
Bīskaps uzrunā draudzi…
… kā vienmēr – ar patiesu sirsnību
Lūgšanā Dievmātes Bezvainīgās Sirds svētgleznas priekšā
Tūlīt tiks nolasīti svētbildes svētīšanas vārdi…
Svētbilde – mozaīkveida loga uzlīme – tiek iesvētīta
Priesteris Ilmārs pateicas abu mozaīku – svētā Jāņa Pāvila II un svētās Faustīnes – veidotājai Līgai
Mēs – draudze – pateicamies bīskapam Andrim Kravalim…
… un mūsu prāvestam Ilmāram Kravalim

 

* * *

Bērnu Pirmā Svētā Komūnija Vasarassvētkos

Mirkli pirms Svētās Mises sākuma
Svinīgais notikums ir sācies
Nu jau altāra priekšā
Vissvētāko Sakramentu saņem arī mūsu ministrants Toms…
… un vismazākā – Katrīna
Priesteris bērniem dāvina lūgšanu grāmatiņas
Kopā ar priesteri Ilmāru un katehēti Līgu
… un ar ģimenēm

* * *

Priesteris lūdz pieteikties cilvēkus, kas ar padomu, darbu vai tehniku varētu palīdzēt baznīcas dārza labiekārtošanas darbos.

 

 

* * *

Svētdien, 11. aprīlī, Dieva Žēlsirdības svētki (t.s. Baltā svētdiena) – mūsu draudzes titulārsvētki. 

Šajos svētkos mūsu draudze ir saņēmusi brīnišķīgu dāvanu – logā ielīmējamu mozaīkattēlu, kurā atainots svētais Jānis Pāvils II – Dieva Žēlsirdības svētku iedibinātājs. 

 

 

 

* * *

Ārkārtas situācijas laikā dievnamā vienlaicīgi drīkst atrasties ne vairāk kā 35 cilvēki. Masku lietošana un 2 m distance ir obligāta!

 

* * *

Individuālām  Svētdienas skolas nodarbībām bērniem no 7 gadu vecuma varat pieteikt savus bērnus pie priestera.

Var pieteikties arī katehēzes nodarbībām pieaugušajiem.

 

Pankūku balle 3. martā

Jau otro gadu svinējām aizgavēņa pankūku balli – pēdējā svētdienā pirms LIelā Gavēņa pēc Svētās Mises mielojāmies ar līdzi paņemtām un arī tepat uz vietas ceptām pankūciņām, kafiju un brīnumgardu tēju. Un baudījām kopā būšanu un priecīgu noskaņojumu!