Ziemassvetku dievkalpojumi 2019

Aktuāli

Sestdien, 1. februārī, – draudzes talka. Noņemsim betlēmīti, sakārtosim baznīcu parastajam liturģiskajam laikam.

* * *

Nākamsvētdien, 2. februārī, mēneša pirmā svētdiena un arī Kunga prezentācijas jeb Sveču diena. Sv. Mises laikā tiks svētītas sveces.

Pirms Svētās Mises plkst. 11.00Vissvētākā Sakramenta adorācija.

* * *

Sv. Blazija svētību varēs saņemt Sv. Blazija piemiņas dienā – pirmdien, 3. februārī. Svētā Mise plkst. 18.00.

* * *

Sv. Agates piemiņas dienā – trešdien, 5. februārī – tiks svētīta  svētās Agates maizīte, sāls un ūdens (būs pieejami turpat baznīcā).

* * *

Svētdien, 9. februārī, Sv. Mises laikā tiks dota svētība slimniekiem, kā arī slimnieki un vecāka gadagājuma cilvēki (no 60 gadu vecuma) varēs saņemt Slimnieku sakramentu

Svētība slimniekiem tiks dota arī 11. februārī – Lurdas Dievmātes dienā jeb t.s. slimnieku dienā.

* * *

Pie priestera var pieteikties Svētdienas skolas nodarbībām bērniem no 7 gadu vecuma, kā arī katehēzes nodarbībām pieaugušajiem.

 

 

Ziemassvetku dievkalpojumi 2019

Pankūku balle 3. martā

Jau otro gadu svinējām aizgavēņa pankūku balli – pēdējā svētdienā pirms LIelā Gavēņa pēc Svētās Mises mielojāmies ar līdzi paņemtām un arī tepat uz vietas ceptām pankūciņām, kafiju un brīnumgardu tēju. Un baudījām kopā būšanu un priecīgu noskaņojumu!