IMG-20201226-WA0000

Aktuāli

18.–25. janvāris –lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību. 

 

Ar Kunga Jēzus kristīšanas svētkiem (svētdien, 10. janvārī) ir noslēdzies Ziemassvētku laiks.

* * *

6. janvāris – Kunga Parādīšanās jeb Triju Ķēniņu (Zvaigznes) diena.

Svētītie krītiņi vēl ir pieejami mūsu baznīcā (groziņā uz krēsla Dievmāmiņas altāra pusē).

* * *

8. decembris – Dievmātes Bezvainīgās ieņemšanas svētki. Jau tradicionāli šajā dienā uzņēmāmies garīgās adopcijas svētsolījumu – lūgties 9 mēnešus par kādu vēl nedzimušu bērniņu, kura dzīvība ir apdraudēta.

* * *

Sākot ar 8. novembri, Saulkrastu baznīcā svētdienās atkal tiek svinētas divas Svētās Mises – plkst. 9:00 un  12:00.

Uz Svēto Misi plkst. 9 īpaši ir aicināti kaimiņu draudžu – Carnikavas, Upesciema, Ādažu – dievlūdzēji. 

Ārkārtas situācijas laikā dievnamā vienlaicīgi drīkst atrasties ne vairāk kā 35 cilvēki. Masku lietošana un 2 m distance ir obligāta!

* * *

Individuālām  Svētdienas skolas nodarbībām bērniem no 7 gadu vecuma varat pieteikt savus bērnus pie priestera.

Var pieteikties arī katehēzes nodarbībām pieaugušajiem.

 

IMG-20201226-WA0000

Pankūku balle 3. martā

Jau otro gadu svinējām aizgavēņa pankūku balli – pēdējā svētdienā pirms LIelā Gavēņa pēc Svētās Mises mielojāmies ar līdzi paņemtām un arī tepat uz vietas ceptām pankūciņām, kafiju un brīnumgardu tēju. Un baudījām kopā būšanu un priecīgu noskaņojumu!