Ziemassvetku dievkalpojumi 2019

Aktuāli

Dekrēts
Covid-19 laikā

Ņemot vērā straujo pandēmijas Covid-19 izplatīšanos un atsaucoties uz ieteikumiem, kas saņemti no bīskapu konferencēm, Kongregācija veic vispārējo normu un ieteikumu, kas bīskapiem jau sniegti iepriekšējā, 2020. gada 19. marta, dekrētā, atjaunināšanu.
Tā kā Lieldienu datumu pārnest nevar, slimības skartajās valstīs, kur ir noteikti cilvēku pulcēšanās un pārvietošanās ierobežojumi, bīskapi un priesteri Lielās nedēļas rituālus veic, izvairoties no koncelebrācijas un miera žestu apmaiņas.
Ticīgie tiek informēti par svinību sākuma laiku, lai viņi varētu vienoties kopīgā lūgšanā savās mājās, izmantojot arī dažādus komunikāciju līdzekļus. Katrā gadījumā joprojām ir svarīgi veltīt pienācīgu laiku lūgšanai, īpaši izceļot Liturgia Horarum nozīmi.
Bīskapu konferences un atseviškas diecēzes ir aicinātas ticīgajiem piedāvāt materiālus, kas veicinātu lūgšanu ģimenē un personisko lūgšanu.
1 – Pūpolu svētdiena. Kunga ierašanās Jeruzalemē piemiņa tiek svinēta dievnamā; katedrālēs tiek izmantota Romas Misālē paredzētā otrā forma, bet draudzes baznīcās un citās vietās – trešā.
2 – Hrizmas svētīšanas Mise. Izvērtējot konkrēto situāciju dažādās valstīs, bīskapu konferences var sniegt norādes par iespējamu tās pārcelšanu uz citu datumu.
3 – Lielā ceturtdiena. Kāju mazgāšana, kas jau nav obligāta, tiek izlaista.
4 – Lielā piektdiena. Bīskapiem ir jārūpējas, lai vispārējā lūgšanā tiktu sagatavots īpašs nodoms par tiem, kuri pārdzīvo satraucošo situāciju, par slimajiem un mirušajiem (sal. Missale Romanum). Krusta adorācija un tā skūpstīšana ir atļauta tikai celebrantam.
5 – Lieldienu Vigīlija. To vajadzētu svinēt tikai katedrālēs un draudzes baznīcās. Kristības liturģijas vietā tiek izmantota tikai kristību solījumu atjaunošana (Missale Romanum).
Šis dekrēts tiek ievērots arī garīgajos semināros, priesteru kolēģijās, klosteros un reliģiskajās kopienās.

Tautas dievbījības izpausmes un procesijas, kas bagātina Lielās nedēļas un Lieldienu Triduum dienas, pamatojoties uz diecēzes bīskapa lēmumu var tikt pārnestas uz citām piemērotām dienām, piemēram, 14. un 15. septembri.

De mandato Summi Pontificis pro hoc tantum anno 2020.

Dieviškā kulta un sakramentu disciplīnas kongregācija, 2020. gada 25. martā, Kunga pasludināšanas svētkos.

Roberts kardināls Sara

Prefekts Arturs Rohe
Arhibīskaps sekretārs

Sekojiet informācijai www.katolis.lv un Radio Maria! 

***

Draudzes kopsapulce, kas bija paredzēta svētdien, 22. martā, ir ATCELTA.

Ir ATCELTAS arī draudzes Gavēņa rekolekcijas, kas bija paredzētas 26.-29. martā.

***

Drīzumā tiks mainīti baznīcas logi. Lūgums atbalstīt ar saviem ziedojumiem!

(Ziedojumu konts draudzes finansiālam atbalstam atrodams sadaļā “Kontakti”.)

 

* * *

Pēdējā svētdienā pirms Lielā gavēņa – 23. februārī – pēc Svētās Mises bija jau tradicionālā “aizgavēņa pankūku balle “. Mielojāmies ar mājās jau uzceptām gardām pankūkām un cepām tās arī uz vietas.

* * *

Pie priestera var pieteikties Svētdienas skolas nodarbībām bērniem no 7 gadu vecuma, kā arī katehēzes nodarbībām pieaugušajiem.

 

 

Ziemassvetku dievkalpojumi 2019

Pankūku balle 3. martā

Jau otro gadu svinējām aizgavēņa pankūku balli – pēdējā svētdienā pirms LIelā Gavēņa pēc Svētās Mises mielojāmies ar līdzi paņemtām un arī tepat uz vietas ceptām pankūciņām, kafiju un brīnumgardu tēju. Un baudījām kopā būšanu un priecīgu noskaņojumu!