Aktuāli

 

Sākot ar 27. jūniju, Saulkrastu baznīcā svētdienās tiks svinēta tikai viena Svētā Mise – plkst. 12.
Plkst. 9 Svētā Mise būs Upesciema vecajā mūzikas skolā. 

 

* * *

12. jūnijā –  Vissvētās Jaunavas Marijas Bezvainīgā Sirds (mūsu draudzes svētki)
Svēto Misi svinēja un sv. Faustīnes mozaīku baznīcas logā iesvētīja V.E. bīskaps Andris Kravalis.

Mirkli pirms Svētās Mises sākuma

 

Bīskaps uzrunā draudzi…

 

… kā vienmēr – ar patiesu sirsnību

 

Lūgšanā Dievmātes Bezvainīgās Sirds svētgleznas priekšā

 

Tūlīt tiks nolasīti svētbildes svētīšanas vārdi…

 

 

Svētbilde – mozaīkveida loga uzlīme – tiek iesvētīta

 

 

Priesteris Ilmārs pateicas abu mozaīku – svētā Jāņa Pāvila II un svētās Faustīnes – veidotājai Līgai

 

Mēs – draudze – pateicamies bīskapam Andrim Kravalim…

 

… un mūsu prāvestam Ilmāram Kravalim

 

* * *

Bērnu Pirmā Svētā Komūnija Vasarassvētkos

Mirkli pirms Svētās Mises sākuma

 

Svinīgais notikums ir sācies

 

Nu jau altāra priekšā

 

Vissvētāko Sakramentu saņem arī mūsu ministrants Toms…

 

… un vismazākā – Katrīna

 

Priesteris bērniem dāvina lūgšanu grāmatiņas

 

Kopā ar priesteri Ilmāru un katehēti Līgu

 

… un ar ģimenēm

* * *

Priesteris lūdz pieteikties cilvēkus, kas ar padomu, darbu vai tehniku varētu palīdzēt baznīcas dārza labiekārtošanas darbos.

 

 

* * *

Svētdien, 11. aprīlī, Dieva Žēlsirdības svētki (t.s. Baltā svētdiena) – mūsu draudzes titulārsvētki. 

Šajos svētkos mūsu draudze ir saņēmusi brīnišķīgu dāvanu – logā ielīmējamu mozaīkattēlu, kurā atainots svētais Jānis Pāvils II – Dieva Žēlsirdības svētku iedibinātājs. 

 

 

 

* * *

Ārkārtas situācijas laikā dievnamā vienlaicīgi drīkst atrasties ne vairāk kā 35 cilvēki. Masku lietošana un 2 m distance ir obligāta!

 

* * *

Individuālām  Svētdienas skolas nodarbībām bērniem no 7 gadu vecuma varat pieteikt savus bērnus pie priestera.

Var pieteikties arī katehēzes nodarbībām pieaugušajiem.