Aktuāli

 

Svētku un piemiņas dienas oktobrī:

1. oktobris – svētās Terēzes no Bērna Jēzus (Mazās Terēzītes) piemiņas diena. (Sv. Mise plkst. 18.00)

2. oktobris – svēto sargeņģeļu piemiņas diena.

4. oktobris – svētā Franciska no Asīzes piemiņas diena.

5. oktobris – svētās Faustīnes Kovaļskas piemiņas diena. Mūsu draudzes svētki. Svinīgā Sv. Mise plkst. 18.00, noslēgumā – Vissvētākā Sakramenta adorācija, Dieva Žēlsirdības kronītis, svētība ar Vissvētāko Sakramentu.

7. oktobris – Vissvētās Jaunavas Marijas, Rožukroņa Karalienes, piemiņas diena.

15. oktobris – svētās Terēzes no Jēzus (Avilas Terēres) piemiņas diena.

18. oktobris – svētā evaņģēlista Lūkasa svētki.

22. oktobris – svētais Jānis Pāvils II.

28. oktobris – svēto apustuļu Sīmaņa un Jūdas svētki.

 

* * *

Oktobrī turpinām mūsu draudzes skaisto tradīciju – Dievmāmiņas statujas ceļojumu pa mājām un Rožukroņa lūgšanu pie tās ģimenes lokā. Uz sev vēlamo datumu vēl varat pieteikties pie Margaritas (t. 26394583).

Lūgums visiem, pie kuriem ciemosies Dievmāmiņas statuja un kuru mobilajos telefonos ir tāda iespēja, nofotografēt un atsūtīt Margaritai attēlu ar mūsu Dievmāmiņas statuju.

 

* * *

Svētdienās pēc Svētās Mises būs Svētdienas skola – katehēze ticības pamatu padziļināšanai pieaugušajiem. Pirmā nodarbība 17. oktobrī, tās tēma – Baznīca. Laipni aicināti visi interesenti.

* * *

Saulkrastu draudzes locekļi, kuri to vēl nav izdarījuši, tiek lūgti aizpildīt draudzes locekļa anketu un iesniegt prāvestam (anketas atrodas plauktā iepretim grāmatu galdam).

 

* * *

Adventa pirmajā svētdienā, 28. novembrī, pēc Svētās Mises notiks draudzes komitejas pārvēlēšana. Lūgums visiem piedalīties un jau laikus padomāt par kandidātiem.

 

* * *

12. jūnijā –  Vissvētās Jaunavas Marijas Bezvainīgā Sirds (mūsu draudzes svētki)
Svēto Misi svinēja un sv. Faustīnes mozaīku baznīcas logā iesvētīja V.E. bīskaps Andris Kravalis.

Mirkli pirms Svētās Mises sākuma

 

Bīskaps uzrunā draudzi…

 

… kā vienmēr – ar patiesu sirsnību

 

Lūgšanā Dievmātes Bezvainīgās Sirds svētgleznas priekšā

 

Tūlīt tiks nolasīti svētbildes svētīšanas vārdi…

 

 

Svētbilde – mozaīkveida loga uzlīme – tiek iesvētīta

 

 

Priesteris Ilmārs pateicas abu mozaīku – svētā Jāņa Pāvila II un svētās Faustīnes – veidotājai Līgai

 

Mēs – draudze – pateicamies bīskapam Andrim Kravalim…

 

… un mūsu prāvestam Ilmāram Kravalim

 

* * *

Bērnu Pirmā Svētā Komūnija Vasarassvētkos

Mirkli pirms Svētās Mises sākuma

 

Svinīgais notikums ir sācies

 

Nu jau altāra priekšā

 

Vissvētāko Sakramentu saņem arī mūsu ministrants Toms…

 

… un vismazākā – Katrīna

 

Priesteris bērniem dāvina lūgšanu grāmatiņas

 

Kopā ar priesteri Ilmāru un katehēti Līgu

 

… un ar ģimenēm

* * *

Priesteris lūdz pieteikties cilvēkus, kas ar padomu, darbu vai tehniku varētu palīdzēt baznīcas dārza labiekārtošanas darbos.

 

 

* * *

Svētdien, 11. aprīlī, Dieva Žēlsirdības svētki (t.s. Baltā svētdiena) – mūsu draudzes titulārsvētki. 

Šajos svētkos mūsu draudze ir saņēmusi brīnišķīgu dāvanu – logā ielīmējamu mozaīkattēlu, kurā atainots svētais Jānis Pāvils II – Dieva Žēlsirdības svētku iedibinātājs. 

 

 

 

* * *

Ārkārtas situācijas laikā dievnamā vienlaicīgi drīkst atrasties ne vairāk kā 35 cilvēki. Masku lietošana un 2 m distance ir obligāta!

 

* * *

Individuālām  Svētdienas skolas nodarbībām bērniem no 7 gadu vecuma varat pieteikt savus bērnus pie priestera.

Var pieteikties arī katehēzes nodarbībām pieaugušajiem.