Aktuāli


18.–25. janvāris – Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību.

* * *

Mūsu draudzē ir nodibināta lūgšanu grupa ar mērķi vienot draudzi lūgšanā un kopībā.

Tuvāka informācija pie Liesmas, tālr. 28376073, kā arī baznīcā pie ziņojumu dēļa.

* * *

1. maijā, svētā Jāzepa – strādnieku aizbildņa – svētkos mūsu draudzi vizitēja V. E. arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs.

 

 

* * *

Piektdien, 11. februārī, Lurdas Dievmātes dienā jeb Vispasaules slimnieku dienā mūsu draudzes baznīcā varēja saņemt svētību slimniekiem, kā arī Slimnieku sakramentu (slimnieki un gados vecāki cilvēki (60+)).

Tie, kuri nevarēja atnākt uz baznīcu piektdien, varēja saņemt Slimnieku sakramentu svētdien, 13. februārī, pēc Svētās Mises.

* * *

Turpinot mūsu draudzes skaisto tradīciju, 8. decembrī – Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās ieņemšanas svētkos – Svētās Mises laikā seši draudzes locekļi uzņēmās kāda nedzimuša bērniņa garīgo adopciju, lai pasargātu viņu no nonāvēšanas abortā.

 

* * *

Saulkrastu draudzes locekļi, kuri to vēl nav izdarījuši, tiek lūgti aizpildīt draudzes locekļa anketu un iesniegt prāvestam.

 

* * *

Oktobrī turpinājām mūsu draudzes skaisto tradīciju – Dievmāmiņas statujas ceļojumu pa mājām un Rožukroņa lūgšanu pie tās ģimenes lokā.

 

 

* * *

12. jūnijā –  Vissvētās Jaunavas Marijas Bezvainīgā Sirds (mūsu draudzes svētki)
Svēto Misi svinēja un sv. Faustīnes mozaīku baznīcas logā iesvētīja V.E. bīskaps Andris Kravalis.

Mirkli pirms Svētās Mises sākuma
Bīskaps uzrunā draudzi…
… kā vienmēr – ar patiesu sirsnību
Lūgšanā Dievmātes Bezvainīgās Sirds svētgleznas priekšā
Tūlīt tiks nolasīti svētbildes svētīšanas vārdi…
Svētbilde – mozaīkveida loga uzlīme – tiek iesvētīta
Priesteris Ilmārs pateicas abu mozaīku – svētā Jāņa Pāvila II un svētās Faustīnes – veidotājai Līgai
Mēs – draudze – pateicamies bīskapam Andrim Kravalim…
… un mūsu prāvestam Ilmāram Kravalim

* * *

Bērnu Pirmā Svētā Komūnija Vasarassvētkos

Mirkli pirms Svētās Mises sākuma
Svinīgais notikums ir sācies
Nu jau altāra priekšā
Vissvētāko Sakramentu saņem arī mūsu ministrants Toms…
… un vismazākā – Katrīna
Priesteris bērniem dāvina lūgšanu grāmatiņas
Kopā ar priesteri Ilmāru un katehēti Līgu
… un ar ģimenēm

* * *

Priesteris lūdz pieteikties cilvēkus, kas ar padomu, darbu vai tehniku varētu palīdzēt baznīcas dārza labiekārtošanas darbos.

 

* * *

Svētdien, 11. aprīlī, Dieva Žēlsirdības svētki (t.s. Baltā svētdiena) – mūsu draudzes titulārsvētki. 

Šajos svētkos mūsu draudze ir saņēmusi brīnišķīgu dāvanu – logā ielīmējamu mozaīkattēlu, kurā atainots svētais Jānis Pāvils II – Dieva Žēlsirdības svētku iedibinātājs. 

 

 

 

* * *

Ārkārtas situācijas laikā dievnamā vienlaicīgi drīkst atrasties ne vairāk kā 35 cilvēki. Masku lietošana un 2 m distance ir obligāta!

 

* * *

Individuālām  Svētdienas skolas nodarbībām bērniem no 7 gadu vecuma varat pieteikt savus bērnus pie priestera.

Var pieteikties arī katehēzes nodarbībām pieaugušajiem.