Aktuāli

 

Kristus ir augšāmcēlies!

Novēlam visiem Dieva svētību, sirdsmieru, mīlestību, veselību!

 

* * *

Sveicam visus Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienā!

Svētā Mise mūsu draudzes baznīcā 4. maijā – plkst. 18.00

 

* * *

Priesteris lūdz pieteikties cilvēkus, kas ar padomu, darbu vai tehniku varētu palīdzēt baznīcas dārza labiekārtošanas darbos.

 

* * *

Maijā, Dievmātes godam veltītajā mēnesī, turpināsim skaisto tradīciju – kalpošanu Dievmātei, izvelkot t.s. “značkas”:

Kalpošana Jaunavai Marijai maija mēnesī (visu mēnesi katru dienu; jāizvelk 1 značka visam mēnesim)

1. Kad pienāks laiks celties, tūliņ celies bez kavēšanās un, nometies ceļos, noskaiti visus pātarus.
2. Katru dienu visu mēnesi noskaiti 7 x Tēvs mūsu, Esi sveicināta un 1 x Es ticu par godu Jaunavai Marijai.
3. Visu mēnesi katru svētdienu ej uz baznīcu uz Svēto Misi un pret Jaunavas Marijas svētbildi noskaiti 7 x Esi sveicināta un nobučo zemi.
4. Visu mēnesi katru dienu noskaiti 5 x Tēvs mūsu un Esi sveicināta un 1 x Es ticu par Kunga Jēzus Kristus rūcēm.
5. Visu mēnesi sargies lādēt un velnu pieminēt, bet ja pēkšņi gadītos kādu lāstu pateikt, tūliņ meties ceļos un noskaiti 1 x Esi sveicināta.
6. Visu mēnesi ne tikai brandavīnu, bet arī alu un vīnu nedzer.
7. Visu mēnesi sargies melot; ja pēkšņi trāpīsies samelot, noskaiti 1 x Tēvs mūsu.
8. Visu mēnesi trešdienās neēd piena ēdienus.
9. Sargies aprunāšanas, kaut par mazu lietu.
10. Visu mēnesi neēd sestdienās brokastis; pusdienas un vakariņas vari ēst.
11. Centies svētdienās pamācīt bērniem pātarus un atbildes; ja esi mamma, māci bērniem pātarus katru dienu.
12. Centies mēneša laikā vismaz 1 x pieiet pie grēksūdzes un no sirds nožēlot par visiem grēkiem.

 

“Značkas” kalpošanai Jaunavai Marijai katrai atsevišķai maija dienai (katru dienu jāizvelk no jauna)

1. No rīta, pusdienā un vakarā godīgi noskaiti Kunga eņģelis.
2. Noskaiti 7 x Tēvs mūsu un Esi sveicināta par Jaunavas Marijas kalpiem.
3. Ceļoties no rīta un ejot gulēt, noskaiti 3 x Tēvs mūsu un Esi sveicināta, izstiepdams rokas.
4. Sargies visu dienu Dieva vārdu nepareizi valkāt, bet ja pēkšņi pasacīsi, uzreiz, sitot krūtīs, saki: Ak mans Dievs, atlaid manu grēku!
5. Kad ieraudzīsi kādu nelabu lietu, uzreiz aizgriez acis un saki: Dievs, glāb mani no grēka!
6. Piedod no visas sirds visiem saviem ienaidniekiem.
7. Par nomirušiem Jaunavas Marijas kalpiem noskaiti Rožukroni.
8. Krustā guļot, noskaiti 5 pātarus.
9. Ja kāds netaisnīgi apvainos, klusi paciet, Dievam upurē.
10. Neskaties visu dienu uz to pusi, kur tev ļoti gribētos skatīties.
11. Smagi strādā un vakarā saki: Dievam par godu.
12. Sargies visu dienu bāršanās un lādēšanās.

 

* * *

Svētdien, 11. aprīlī, Dieva Žēlsirdības svētki (t.s. Baltā svētdiena) – mūsu draudzes titulārsvētki. 

Šajos svētkos mūsu draudze ir saņēmusi brīnišķīgu dāvanu – logā ielīmējamu mozaīkattēlu, kurā atainots svētais Jānis Pāvils II – Dieva Žēlsirdības svētku iedibinātājs. 

 

 

Svarīgi:

Baznīcā arī svētkos drīkst atrasties ne vairāk kā 35 cilvēki. 

 

* * *

Sākot ar 8. novembri, Saulkrastu baznīcā svētdienās tiek svinētas divas Svētās Mises – plkst. 9:00 un  12:00.

Uz Svēto Misi plkst. 9 īpaši ir aicināti kaimiņu draudžu – Carnikavas, Upesciema, Ādažu – dievlūdzēji. 

Ārkārtas situācijas laikā dievnamā vienlaicīgi drīkst atrasties ne vairāk kā 35 cilvēki. Masku lietošana un 2 m distance ir obligāta!

 

* * *

Individuālām  Svētdienas skolas nodarbībām bērniem no 7 gadu vecuma varat pieteikt savus bērnus pie priestera.

Var pieteikties arī katehēzes nodarbībām pieaugušajiem.