Aktuāli

* * *

Gavēņa laikā

       trešdienās pēc Sv. Mises (plkst. 18) – Rūgtās asaras un lūgšanas sv. Jāzepam

       piektdienās plkst. 17 – Krustaceļš; Svētā Mise plkst. 18.

* * *

Sākot ar 8. novembri, Saulkrastu baznīcā svētdienās tiek svinētas divas Svētās Mises – plkst. 9:00 un  12:00.

Uz Svēto Misi plkst. 9 īpaši ir aicināti kaimiņu draudžu – Carnikavas, Upesciema, Ādažu – dievlūdzēji. 

Ārkārtas situācijas laikā dievnamā vienlaicīgi drīkst atrasties ne vairāk kā 35 cilvēki. Masku lietošana un 2 m distance ir obligāta!

 

* * *

Individuālām  Svētdienas skolas nodarbībām bērniem no 7 gadu vecuma varat pieteikt savus bērnus pie priestera.

Var pieteikties arī katehēzes nodarbībām pieaugušajiem.