Aktuāli

2. februāris – Kunga Prezentācija svētnīcā jeb Sveču diena. 

Lieli svētki. Svētā Mise mūsu baznīcā plkst. 18. 

Tiks pasvētītas sveces. 

* * *

3. februāris – svētā Blazija diena.

Tiks dota sv. Blazija svētība pret kakla slimībām, kā arī pasvētītas Blazija sveces.

Svētā Mise plkst. 7 no rīta.

* * *

5. februāris – svētās Agates diena. 

Tiks pasvētīts sv. Agates ūdens, maizīte un sāls (būs pieejami turpat baznīcā).

Svētā Mise plkst. 7 no rīta.

* * *

7. februāris – mēneša pirmā svētdiena. 

Pēc Votivmises līdz Summas sākumam — Vissvētākā Sakramenta adorācija.

* * *

Sākot ar 8. novembri, Saulkrastu baznīcā svētdienās atkal tiek svinētas divas Svētās Mises – plkst. 9:00 un  12:00.

Uz Svēto Misi plkst. 9 īpaši ir aicināti kaimiņu draudžu – Carnikavas, Upesciema, Ādažu – dievlūdzēji. 

Ārkārtas situācijas laikā dievnamā vienlaicīgi drīkst atrasties ne vairāk kā 35 cilvēki. Masku lietošana un 2 m distance ir obligāta!

* * *

Individuālām  Svētdienas skolas nodarbībām bērniem no 7 gadu vecuma varat pieteikt savus bērnus pie priestera.

Var pieteikties arī katehēzes nodarbībām pieaugušajiem.