Saulkrastu katoļu baznīcas 20 gadu jubileja

 

Informācijai

Mājaslapas veidotāji atvainojas, ka mājaslapa nebija pieejama tehnisku iemeslu dēļ.
Mājaslapas informācija tiks papildināta tuvāko dienu laikā.