Alfa kursu nedēļas nogale Gaujaslīčos

14.-15. aprīlī Saulkrastu draudzes Alfa kursu dalībnieki piedalījās Alfas nedēļas nogales pasākumā Gaujaslīčos kopā ar Siguldas jauniešu Alfa kursu dalībniekiem un priesteri Rihardu Rasnaci, kurš vadīja šo nedēļas nogali.

Esam ļoti pateicīgi Gaujaslīču saimniekiem, kuri mūs ļoti viemīlīgi uzņēma, izmitināja un ļoti garšīgi ēdināja, kā arī priesterim Rihardam, kurš mūs uzaicināja pievienoties, un Siguldas jauniešiem, kuri piekrita būt šai nedēļas nogalē kopā ar gados “mazliet” vecākiem mūsu draudzes jauniešiem!

Ilggadējās draudzes kalpotājas Annas Ilzītes jubileja

Sestdien, 2. septembrī, skaistu dzīves jubileju – 75 gadus – Saulkrastu Dieva Žēlsirdības draudzes baznīcā ar Svēto Misi svinēja ilggadējā draudzes kalpotāja un ļoti sirsnīgs, mīļš un atsaucīgs cilvēks Anna Ilzīte. Pēc Svētās Mises jubilāri sveica priesteris Ilmārs, viņas vistuvākie radi, bijušie darbabiedri, draudzes koris un pārējie kalpotāji, draudzes locekļi un draugi. Jubilāres rokās gūla krāšņi ziedi, sirdī – silti apsveikuma un pateicības vārdi. Mīļus pateicības vārdus visiem apsveicējiem noslēgumā teica arī pati jubilāre.

 

 

Ansamblis “Kaspars Ezeriņš un draugi” Saulkrastos

Svētdien, 23. jūlijā, Saulkrastu Dieva Žēlsirdības baznīcā Svētajā Misē piedalījās un muzicēja ansamblis “Kaspars Ezeriņš un draugi”. Jaunieši turpināja slavēt Dievu un priecēt draudzes locekļus arī vēl pēc dievkalpojuma beigām.
Mīļš paldies viņiem par mūsu dievnama pieskandināšanu ar skaistajām balsīm, ģitāras un trompetes skaņām! Jo īpaši liels prieks un pateicība Dievam, ka mūsu vidū ir jaunieši, kas labprāt ar savu ticības degsmi godina Dievu un priecē cilvēkus.
Brīdi pirms dievkalpojuma sākuma. No kreisās: Viktorija Miškinyte (Lietuva) – balss, trompete; Kaspars Ezeriņš – balss, ģitāra; Iveta Gaile – balss

 

Svētās Mises laikā

 

Saulkrastu katoļu draudzes svētceļojums pa Ziemeļvidzemes baznīcām

3. jūnijā – nākamajā rītā pēc Baznīcu nakts pasākuma mūsu priestera Ilmāra Kravaļa vadībā devāmies ekskursijā – svētceļojumā pa Ziemeļvidzemes baznīcām. Bijām ne tikai no Saulkrastiem, bet arī no Skultes, Upesciema, Rīgas, Limbažiem. Rīts bija saulains, bet vēss un ļoti vējains, tāda pati izvērtās arī visa diena – skaista, Dieva svētīta diena.
Viesojāmies un aplūkojām astoņas baznīcas, septiņas no tām uzceltas un iesvētītas pēdējo 20 gadu laikā. Pirmā apstāšanās bija mūsu kaimiņu draudzē – Limbažos, kura sv. Laurencija godam veltītā sava dievnama divdesmitgadi svinēja pērn augustā. Tālāk mūsu ceļš veda uz arī netālo Valmieras Dievmātes Debesīs uzņemšanas draudzes baznīcu, kurai nule paliek tikai trīs gadiņi, tad jau tālāk – uz Smiltenes Sv. Jāzepa baznīcu, tad uz vistālāko – Alūksnes sv. Bonifācija baznīcu, tad uz Gulbenes Vissvētākā Sakramenta baznīcu. Šajā – mūsu priestera dzimtajā draudzē – svinējām Svēto Misi. Pēcpusdienā, nu jau mājupceļā, iegriezāmies Cesvaines Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās Sirds baznīcā, tad apstājāmies Madonā Kristus Karaļa baznīcā – vienīgajā mūsu apmeklētajā dievnamā, kas celts Latvijas pirmās brīvvalsts laikā 1934. gadā. Madonā uz brītiņu arī iegriezāmies un pagodinājām Jēzu Vissvētākajā Sakramentā adorācijas kapelā, kura ir atvēta visu diennakti un kurā pabūt Jēzus tiešā klātbūtnē nāk gan Madonas katoļticīgie, gan nereti arī citām kristīgajām konfesijām piederīgie. Vēl paspējām pabūt un aplūkot arī Siguldas Vissvētākās Jēzus Sirds baznīcu.
Dažās baznīcās sastapām draudžu prāvestus, Siguldā mūs sagaidīja Garīgā semināra audzēknis, vēl citur – kāds no draudzes kalpotājiem; visur mēs tikām uzņemti ar sirds siltumu un smaidu sejā, ar lepnuma un mīlestības pilnu stāstījumu par savas draudzes dievnamu un tā mazliet garāku vai pavisam īsu vēsturi. Cilvēki ar prieku stāstīja arī par pagājušās nakts – Baznīcu nakts norisi viņu dievnamos. Visur vēdīja meiju smarža Vasarsvētkiem sapostajās baznīcās, katrā dievnamā varējām arī smelt kādu iedvesmu, kā var iekārtot bērnu stūrīti vai draudzes telpu, kā var izpušķot altāri, cik dažādi var būt biktskrēsli. Un priecāties, cik liela ir mūsu mazās tautas mīlestība uz saviem dievnamiem.
Par Limbažu baznīcu stāsta mūsu priesteris Ilmārs Kravalis
Smiltenes baznīcā
Gulbenes baznīcā pēc Svētās Mises
Siguldas baznīcas izstāžu zālē

 Dieva Žēlsirdības svētki 

Saulkrastu Dieva Žēlsirdības draudzē
21.-23. aprīlī

Draudze un priesteris Ilmārs izsaka pateicību
Upesciema draudzes korim,
kuri ar savām skanīgajām balsīm kuplināja svētku dievkalpojumu.

 

Pateicamies arī māksliniekiem, kuri piedalījās mākslas darbu konkursā “Dieva Žēlsirdība”.

 

Svētku noslēgumā priecājāmies pakavēties kopīgā agapē ar mūsu viesiem.