Pankūku balle 3. martā

Jau otro gadu svinējām aizgavēņa pankūku balli – pēdējā svētdienā pirms LIelā Gavēņa pēc Svētās Mises mielojāmies ar līdzi paņemtām un arī tepat uz vietas ceptām pankūciņām, kafiju un brīnumgardu tēju. Un baudījām kopā būšanu un priecīgu noskaņojumu!

Alfa kursu nedēļas nogale Gaujaslīčos

14.-15. aprīlī Saulkrastu draudzes Alfa kursu dalībnieki piedalījās Alfas nedēļas nogales pasākumā Gaujaslīčos kopā ar Siguldas jauniešu Alfa kursu dalībniekiem un priesteri Rihardu Rasnaci, kurš vadīja šo nedēļas nogali.

Esam ļoti pateicīgi Gaujaslīču saimniekiem, kuri mūs ļoti viemīlīgi uzņēma, izmitināja un ļoti garšīgi ēdināja, kā arī priesterim Rihardam, kurš mūs uzaicināja pievienoties, un Siguldas jauniešiem, kuri piekrita būt šai nedēļas nogalē kopā ar gados “mazliet” vecākiem mūsu draudzes jauniešiem!

Ilggadējās draudzes kalpotājas Annas Ilzītes jubileja

Sestdien, 2. septembrī, skaistu dzīves jubileju – 75 gadus – Saulkrastu Dieva Žēlsirdības draudzes baznīcā ar Svēto Misi svinēja ilggadējā draudzes kalpotāja un ļoti sirsnīgs, mīļš un atsaucīgs cilvēks Anna Ilzīte. Pēc Svētās Mises jubilāri sveica priesteris Ilmārs, viņas vistuvākie radi, bijušie darbabiedri, draudzes koris un pārējie kalpotāji, draudzes locekļi un draugi. Jubilāres rokās gūla krāšņi ziedi, sirdī – silti apsveikuma un pateicības vārdi. Mīļus pateicības vārdus visiem apsveicējiem noslēgumā teica arī pati jubilāre.

 

 

Ansamblis “Kaspars Ezeriņš un draugi” Saulkrastos

Svētdien, 23. jūlijā, Saulkrastu Dieva Žēlsirdības baznīcā Svētajā Misē piedalījās un muzicēja ansamblis “Kaspars Ezeriņš un draugi”. Jaunieši turpināja slavēt Dievu un priecēt draudzes locekļus arī vēl pēc dievkalpojuma beigām.
Mīļš paldies viņiem par mūsu dievnama pieskandināšanu ar skaistajām balsīm, ģitāras un trompetes skaņām! Jo īpaši liels prieks un pateicība Dievam, ka mūsu vidū ir jaunieši, kas labprāt ar savu ticības degsmi godina Dievu un priecē cilvēkus.
Brīdi pirms dievkalpojuma sākuma. No kreisās: Viktorija Miškinyte (Lietuva) – balss, trompete; Kaspars Ezeriņš – balss, ģitāra; Iveta Gaile – balss

 

Svētās Mises laikā