Pirmās Svētās Komūnijas svētki

Svētdien, 19. maijā, Saulkrastu draudzes baznīcā pirmoreiz Svēto Komūniju pieņēma trīs bērni no Carnikavas un Kadagas.