Alfa kursu noslēgums

23. aprīlī notika mūsu draudzes pirmo Alfa kursu pēdējā nodarbība. Noslēgumā teicām paldies mūsu priesterim Ilmāram par ieguldīto darbu, ziedoto laiku un sirdsdegsmi.