Ilggadējās draudzes kalpotājas Annas Ilzītes jubileja

Sestdien, 2. septembrī, skaistu dzīves jubileju – 75 gadus – Saulkrastu Dieva Žēlsirdības draudzes baznīcā ar Svēto Misi svinēja ilggadējā draudzes kalpotāja un ļoti sirsnīgs, mīļš un atsaucīgs cilvēks Anna Ilzīte. Pēc Svētās Mises jubilāri sveica priesteris Ilmārs, viņas vistuvākie radi, bijušie darbabiedri, draudzes koris un pārējie kalpotāji, draudzes locekļi un draugi. Jubilāres rokās gūla krāšņi ziedi, sirdī – silti apsveikuma un pateicības vārdi. Mīļus pateicības vārdus visiem apsveicējiem noslēgumā teica arī pati jubilāre.