Ansamblis “Kaspars Ezeriņš un draugi” Saulkrastos

Svētdien, 23. jūlijā, Saulkrastu Dieva Žēlsirdības baznīcā Svētajā Misē piedalījās un muzicēja ansamblis “Kaspars Ezeriņš un draugi”. Jaunieši turpināja slavēt Dievu un priecēt draudzes locekļus arī vēl pēc dievkalpojuma beigām.
Mīļš paldies viņiem par mūsu dievnama pieskandināšanu ar skaistajām balsīm, ģitāras un trompetes skaņām! Jo īpaši liels prieks un pateicība Dievam, ka mūsu vidū ir jaunieši, kas labprāt ar savu ticības degsmi godina Dievu un priecē cilvēkus.
Brīdi pirms dievkalpojuma sākuma. No kreisās: Viktorija Miškinyte (Lietuva) – balss, trompete; Kaspars Ezeriņš – balss, ģitāra; Iveta Gaile – balss

 

Svētās Mises laikā