Saulkrastu katoļu draudzes svētceļojums pa Ziemeļvidzemes baznīcām

3. jūnijā – nākamajā rītā pēc Baznīcu nakts pasākuma mūsu priestera Ilmāra Kravaļa vadībā devāmies ekskursijā – svētceļojumā pa Ziemeļvidzemes baznīcām. Bijām ne tikai no Saulkrastiem, bet arī no Skultes, Upesciema, Rīgas, Limbažiem. Rīts bija saulains, bet vēss un ļoti vējains, tāda pati izvērtās arī visa diena – skaista, Dieva svētīta diena.
Viesojāmies un aplūkojām astoņas baznīcas, septiņas no tām uzceltas un iesvētītas pēdējo 20 gadu laikā. Pirmā apstāšanās bija mūsu kaimiņu draudzē – Limbažos, kura sv. Laurencija godam veltītā sava dievnama divdesmitgadi svinēja pērn augustā. Tālāk mūsu ceļš veda uz arī netālo Valmieras Dievmātes Debesīs uzņemšanas draudzes baznīcu, kurai nule paliek tikai trīs gadiņi, tad jau tālāk – uz Smiltenes Sv. Jāzepa baznīcu, tad uz vistālāko – Alūksnes sv. Bonifācija baznīcu, tad uz Gulbenes Vissvētākā Sakramenta baznīcu. Šajā – mūsu priestera dzimtajā draudzē – svinējām Svēto Misi. Pēcpusdienā, nu jau mājupceļā, iegriezāmies Cesvaines Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās Sirds baznīcā, tad apstājāmies Madonā Kristus Karaļa baznīcā – vienīgajā mūsu apmeklētajā dievnamā, kas celts Latvijas pirmās brīvvalsts laikā 1934. gadā. Madonā uz brītiņu arī iegriezāmies un pagodinājām Jēzu Vissvētākajā Sakramentā adorācijas kapelā, kura ir atvēta visu diennakti un kurā pabūt Jēzus tiešā klātbūtnē nāk gan Madonas katoļticīgie, gan nereti arī citām kristīgajām konfesijām piederīgie. Vēl paspējām pabūt un aplūkot arī Siguldas Vissvētākās Jēzus Sirds baznīcu.
Dažās baznīcās sastapām draudžu prāvestus, Siguldā mūs sagaidīja Garīgā semināra audzēknis, vēl citur – kāds no draudzes kalpotājiem; visur mēs tikām uzņemti ar sirds siltumu un smaidu sejā, ar lepnuma un mīlestības pilnu stāstījumu par savas draudzes dievnamu un tā mazliet garāku vai pavisam īsu vēsturi. Cilvēki ar prieku stāstīja arī par pagājušās nakts – Baznīcu nakts norisi viņu dievnamos. Visur vēdīja meiju smarža Vasarsvētkiem sapostajās baznīcās, katrā dievnamā varējām arī smelt kādu iedvesmu, kā var iekārtot bērnu stūrīti vai draudzes telpu, kā var izpušķot altāri, cik dažādi var būt biktskrēsli. Un priecāties, cik liela ir mūsu mazās tautas mīlestība uz saviem dievnamiem.
Par Limbažu baznīcu stāsta mūsu priesteris Ilmārs Kravalis
Smiltenes baznīcā
Gulbenes baznīcā pēc Svētās Mises
Siguldas baznīcas izstāžu zālē