Dieva Žēlsirdības svētki 

Saulkrastu Dieva Žēlsirdības draudzē
21.-23. aprīlī

Draudze un priesteris Ilmārs izsaka pateicību
Upesciema draudzes korim,
kuri ar savām skanīgajām balsīm kuplināja svētku dievkalpojumu.

 

Pateicamies arī māksliniekiem, kuri piedalījās mākslas darbu konkursā “Dieva Žēlsirdība”.

 

Svētku noslēgumā priecājāmies pakavēties kopīgā agapē ar mūsu viesiem.