Aktuāli


18.–25. janvāris – Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību.

* * *

Mūsu draudzē ir nodibināta lūgšanu grupa ar mērķi vienot draudzi lūgšanā un kopībā.

Tuvāka informācija pie Liesmas, tālr. 28376073, kā arī baznīcā pie ziņojumu dēļa.

* * *

1. maijā, svētā Jāzepa – strādnieku aizbildņa – svētkos mūsu draudzi vizitēja V. E. arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs.

 

 

* * *

Piektdien, 11. februārī, Lurdas Dievmātes dienā jeb Vispasaules slimnieku dienā mūsu draudzes baznīcā varēja saņemt svētību slimniekiem, kā arī Slimnieku sakramentu (slimnieki un gados vecāki cilvēki (60+)).

Tie, kuri nevarēja atnākt uz baznīcu piektdien, varēja saņemt Slimnieku sakramentu svētdien, 13. februārī, pēc Svētās Mises.

* * *

Turpinot mūsu draudzes skaisto tradīciju, 8. decembrī – Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās ieņemšanas svētkos – Svētās Mises laikā seši draudzes locekļi uzņēmās kāda nedzimuša bērniņa garīgo adopciju, lai pasargātu viņu no nonāvēšanas abortā.

 

* * *

Saulkrastu draudzes locekļi, kuri to vēl nav izdarījuši, tiek lūgti aizpildīt draudzes locekļa anketu un iesniegt prāvestam.

 

* * *

Oktobrī turpinājām mūsu draudzes skaisto tradīciju – Dievmāmiņas statujas ceļojumu pa mājām un Rožukroņa lūgšanu pie tās ģimenes lokā.

 

 

* * *

12. jūnijā –  Vissvētās Jaunavas Marijas Bezvainīgā Sirds (mūsu draudzes svētki)
Svēto Misi svinēja un sv. Faustīnes mozaīku baznīcas logā iesvētīja V.E. bīskaps Andris Kravalis.

Mirkli pirms Svētās Mises sākuma
Bīskaps uzrunā draudzi…
… kā vienmēr – ar patiesu sirsnību
Lūgšanā Dievmātes Bezvainīgās Sirds svētgleznas priekšā
Tūlīt tiks nolasīti svētbildes svētīšanas vārdi…
Svētbilde – mozaīkveida loga uzlīme – tiek iesvētīta
Priesteris Ilmārs pateicas abu mozaīku – svētā Jāņa Pāvila II un svētās Faustīnes – veidotājai Līgai
Mēs – draudze – pateicamies bīskapam Andrim Kravalim…
… un mūsu prāvestam Ilmāram Kravalim

* * *

Bērnu Pirmā Svētā Komūnija Vasarassvētkos

Mirkli pirms Svētās Mises sākuma
Svinīgais notikums ir sācies
Nu jau altāra priekšā
Vissvētāko Sakramentu saņem arī mūsu ministrants Toms…
… un vismazākā – Katrīna
Priesteris bērniem dāvina lūgšanu grāmatiņas
Kopā ar priesteri Ilmāru un katehēti Līgu
… un ar ģimenēm

* * *

Priesteris lūdz pieteikties cilvēkus, kas ar padomu, darbu vai tehniku varētu palīdzēt baznīcas dārza labiekārtošanas darbos.

 

* * *

Svētdien, 11. aprīlī, Dieva Žēlsirdības svētki (t.s. Baltā svētdiena) – mūsu draudzes titulārsvētki. 

Šajos svētkos mūsu draudze ir saņēmusi brīnišķīgu dāvanu – logā ielīmējamu mozaīkattēlu, kurā atainots svētais Jānis Pāvils II – Dieva Žēlsirdības svētku iedibinātājs. 

 

 

 

* * *

Ārkārtas situācijas laikā dievnamā vienlaicīgi drīkst atrasties ne vairāk kā 35 cilvēki. Masku lietošana un 2 m distance ir obligāta!

 

* * *

Individuālām  Svētdienas skolas nodarbībām bērniem no 7 gadu vecuma varat pieteikt savus bērnus pie priestera.

Var pieteikties arī katehēzes nodarbībām pieaugušajiem.

 

2. marts – Pelnu diena, Lielā Gavēņa sākums

Svētā Mise mūsu draudzes baznīcā plkst. 7.

Šajā dienā jāievēro stingrs gavēnis.

Pievienosimies pāvesta aicinājumam:

Es aicinu visus pavadīt 2. martu, Pelnu trešdienu, kā  Gavēņa par mieru dienu . Es īpaši mudinu ticīgos šai dienā nodoties intensīvai lūgšanai un gavēt. Lai Miera Karaliene pasargā pasauli no kara neprāta ” (Pāvests Francisks, 23.02.2022)

Advents – Ziemassvētku gaidīšanas laiks

Vārds “advents” nāk no latīņu valodas, tulkojumā tas nozīmē “atnākšana”.

Adventa tradīcijas aizsākums meklējams 490. gadā, to iedibinājis bīskaps Tūras Perpētijs.

Adventa laika būtisks simbols ir vainags jeb aplis, kas apzīmē mūžību un vienotību, gaismas uzvaru pār tumsu. To veido no mūžzaļiem priežu vai egļu zariem, kas simbolizē cerību un mūžīgo dzīvību. Adventa vainagā tiek dedzinātas četras sveces, pievienojot pa vienai katras gaidīšanas nedēļas svētdienā.